امروز : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
هوایی

جمهوری اسلامی رتبه دهم جهان در صنعت هواپیمایی

جمهوری اسلامی رتبه دهم جهان در صنعت هواپیمایی

صنعت هواپیمایی ایران با تعداد ۱۶۷ فروند ناوگان هوایی  در بین ۱۴۷ کشور جهان  در رتبه ۱۰ قرار دارد در حالی کهتعداد ناوگان هوایی کشور قبل از انقلاب  ۲۵ فروند  بوده است.

منابع

در حال بررسی  

https://www.tasnimnews.com 

پیشنهاد اصلاح و تکمیل متن را ارسال نمایید
اگر در قسمت چند رسانه ای فایلی دارید ، ارسال نمایید
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, zip, pdf.

1 دیدگاه

ارسال پاسخ