امروز : چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
خاندان ویرانی

خاندان ویرانی | حق رای

نتخاباتی که انتصابات بود…
انتصابی با نظر آمریکایی‌ها و شرکا!
و ملتی که دیگر تماشاچی نیست و حالا میان میدان است…

ارسال پاسخ