امروز : چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
خاندان ویرانی

خاندان ویرانی | ذلت همایونی

پادشاه یک کشور بدون اجازه سفیر یک کشور دیگر آب هم نمی‌خورد!
حتی شبکه‌های رادیویی که می‌تواند گوش کند را برایش تعیین می‌کردند…

ارسال پاسخ