امروز : پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
خاندان ویرانیعکس نوشته

خاندان ویرانی | زنجیر طاغوت


ملتی را که همیشه برنده بود بیرون میدان نگه‌ داشتند و ضعیف کردند…
دنیا برای علم و دانش روز رقابت می‌کرد و ایرانی‌ها حق پیشرفت نداشتند!

ارسال پاسخ