امروز : سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازرگانی

سرمایه گزاری مستقیم خارجی

سرمایه گزاری مستقیم خارجی

سرمایه گذاری خارجی  یا fdi عبارت است از بکارگیری سرمایه خارجی در فعالیتهائی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه گذار باشد بنابر آمار و گزارش صندوق بین الملل پول و بانک جهانی علیرغم جنگ تحمیلی و تحریم های گسترده غرب ، ثبات اقتصادی در دهه ۸۰ و ۹۰ باعث رشد چشمگیر سرمایه گزاری خارجی در ایران باشیم که در مقایسه با قبل از انقلاب رشدی ۳ برابری داشته است

منابع

در حال بررسی  

 

پیشنهاد اصلاح و تکمیل متن را ارسال نمایید
اگر در قسمت چند رسانه ای فایلی دارید ، ارسال نمایید
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, zip, pdf.

ارسال پاسخ