امروز : سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
عکس نوشته

‍ چهل سال پیروزی


مقام معظم رهبری:
یک حقیقت مهمّی وجود دارد که گاهی از چشم بعضی‌ها پنهان میماند و از کثرت وضوح مخفی میشود. آن حقیقت یک حقیقت درخشانی است و آن، این است که در چالشِ چهل‌ساله بین ایران و آمریکا، طرفی که مغلوب شده آمریکا است، طرفی که پیروز شده جمهوری اسلامی است؛ این حقیقتِ بسیار مهمّی است.

ارسال پاسخ