امروز : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

بازرگانی

بازرگانی

صادرات کالا و خدمات

صادرات کالا و خدمات یکی از نشانه های توسعه و پیشرفت کشورها حضور خدمات و کالاهای ساخت شده یک کشور در بازارهای جهان است .صادرات شاهکلید موفق در توسعه اقتصادی کشوری در دنیا می باشد. صادرات کالا بعد ازانقلاب در مقابسه با قبل از انقلاب رشدی 5 برابری داشته است. منابع در حال بررسی...
بازرگانی

سرمایه گزاری مستقیم خارجی

سرمایه گزاری مستقیم خارجی سرمایه گذاری خارجی  یا fdi عبارت است از بکارگیری سرمایه خارجی در فعالیتهائی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه گذار باشد بنابر آمار و گزارش صندوق بین الملل پول و بانک جهانی علیرغم جنگ تحمیلی و تحریم های گسترده غرب ، ثبات اقتصادی در دهه 80 و 90 باعث رشد چشمگیر سرمایه گزاری خارجی در ایران باشیم که در مقایسه با قبل از انقلاب رشدی 3 برابری داشته است منابع در حال بررسی...