امروز : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

سیاست و امنیت

امنیت و دفاع (نضامی)

قدرت جهانی

قدرت جهانی 1) قدرت جهانی موسسه معتبر گلوبال فایر پاور بر اساس شاخص هایی چون تنوع و میزان تسحیلات ، موقعیت جغرافیایی ، نیروی انسانی آماده رزم ، بودجه نظامی سالانه ، انعطاف پذیری لجستیکی ، منابع طبیعی و صنعت نظامی بومی به آنالیز و رتبه بندی قدرت های بزرگ نظامی دنیا می پردازد . ایران با حداقل ترین بوجه نظامی در جایگاه چهارمین قدرت برتر دریایی و هشتمین قدرت برتر از نظر تعداد نفرات رزمی را دارد 2)واردات اسلحه قبل از انقلاب اسلامی نزدیک به ۴۰ درصد بودجه کشور به موضوع نظامی و خرید تجهیزات نظامی از کشورهای غربی،...