امروز : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

هسته ای

هسته ای

جمهوری اسلامی هشتمین کشور دارنده فناوری چرخه انرژی هسته ای

جمهوری اسلامی هشتمین کشور دارنده فناوری چرخه انرژی هسته ای در حوزه فناوری هسته ای، ایران بعد از پیروزی انقلاب و به خصوص در سال های اخیر گام های بزرگی را برداشته است. در سال 1353 سازمان انرژی اتمی ایران تاسیس شد و قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر نیز به امضا رسید. اما از آن زمان تا سال 1381 شاید فعالیت چندان چشمگیری صورت نگرفت. در 20 بهمن 1381 رئیس جمهور وقت کشور خبر از تهیۀ سوخت هسته ای توسط متخصصین ایرانی برای نیروگاه های هسته ای ایران را داد. دست یابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای یکی از دستآوردهای...