امروز : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

عمران و آبادانی

برق

سرانه مصرف برق

سرانه مصرف برق برق یکی از مهم‌ترین انرژی‌هاست که می‌تواند برای تمامی اقتصادها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه اهمیت بسزایی داشته باشد.سرانه مصرف برق به ازای هر نفر ، شاخصی است که از تقسیم کل برق مصرفی در بخش خانگی به تعداد کل جمعیت کشور به دست  می آید . جمهوری اسلامی ایران اکنون رتبه 18 جهان را در سرانه مصرف برق دارد . همچنین امروز کشور ایران این قابلیت را یافته است که ظرفیت منصوب به نیروگاه‌های برق را به میزان 78 هزار و 343 مگاوات برساند در حالی که این تولید تا سال 1357 هفت...
برق

تولید برق

تولید برق برق یکی از مهم‌ترین انرژی‌هاست که می‌تواند برای تمامی اقتصادها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه اهمیت بسزایی داشته باشد. امروز کشور ایران این قابلیت را یافته است که ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های برق را به میزان 78 هزار و 343 مگاوات برساند در حالی که این تولید تا سال 1357 هفت هزار و 24 مگاوات بوده است. این در حالی است که جمعیت کشور در دوران قبل از سال 57؛ 30 میلیون نفر بوده که این تعداد در شرایط فعلی به 80 میلیون نفر افزایش یافته است. بر طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی میزان تولید برق...
هوایی

جمهوری اسلامی رتبه دهم جهان در صنعت هواپیمایی

جمهوری اسلامی رتبه دهم جهان در صنعت هواپیمایی صنعت هواپیمایی ایران با تعداد 167 فروند ناوگان هوایی  در بین 147 کشور جهان  در رتبه 10 قرار دارد در حالی کهتعداد ناوگان هوایی کشور قبل از انقلاب  25 فروند  بوده است. منابع در حال بررسی https://www.tasnimnews.com ...