امروز : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

حمل و نقل

هوایی

جمهوری اسلامی رتبه دهم جهان در صنعت هواپیمایی

جمهوری اسلامی رتبه دهم جهان در صنعت هواپیمایی صنعت هواپیمایی ایران با تعداد 167 فروند ناوگان هوایی  در بین 147 کشور جهان  در رتبه 10 قرار دارد در حالی کهتعداد ناوگان هوایی کشور قبل از انقلاب  25 فروند  بوده است. منابع در حال بررسی https://www.tasnimnews.com ...