امروز : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

دست آوردهای انقلاب

دست آوردهای انقلابعکس نوشته

دستاورد راهبردی انقلاب

یکی از دستاوردهای راهبردی انقلاب ۸ سال دفاع مقدس است که خود مهر تاییدی است بر امنیت داخلی و حفظ تمامیت ارضی، به طوری که در اوایل شکل گیری انقلاب دشمن نتوانست یک وجب از خاک کشور را به دست بگیرد چه رسد به زمان حال که ایران یکی از قدرتهای برتر نظامی دنیا به شمار می آید.......