امروز : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

فرهنگی و اجتماعی

بهداشت و درمان

جمهوری اسلامی رتبه دوم جهان در تحقیقات سلول های بنیادی را دارد

جمهوری اسلامی رتبه دوم جهان در تحقیقات سلول های بنیادی را دارد ظهور علم سلول‌های بنیادی در کشورهای دیگر مربوط به  قبل از انقلاب است و در این زمان هنوز در کشور ما به این موضوع پرداخته نشده بود.تقریباً از دهه هفتاد به‌طور هم‌زمان در ۴ مرکز دانشگاهی به موضوع سلول‌های بنیادی در کشور پرداخته شدو در یک بازه ۲۰ ساله به پیشرفت های قابل توجهی دست یافت؛ تا جایی که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر، جایگاه سومین کشور جهان در استفاده کاربردی از این دانش را داراست. منابع در حال بررسی  http://moqavemati.net...
تئاتر

تئاتر

توضیحات تئاتر شاخصه ها  :  تعداد مراکز آموزش عالی در این رشته ، تعداد سالن های خصوصی و عمومی تئاتر ،تعداد اجرا ،تعداد جشنواره های بین اللملی  و داخلی ، تئاتر معلولین نشریات تخصصی تعداد سالن های عمومی :  انقلاب اسلامی با تمرکززدایی و عدالت در توزیع، تئاتر را در سراسر کشور، گسترش داد. افزایش ۲۰ برابری اعتبارات تئاتر کشور در دوره انقلاب اسلامی نشان از جایگاه والای هنر نمایش در تفکر اسلامی است. تعداد سالن‌های نمایشی با رشد ۱۳ برابری از ۸۰ سالن در سال ۵۷ به ۱۰۵۰ سالن در سال ۹۷ رسیده است. تعداد سالن های خصوصی : رژیم سابق،...