امروز : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

بهداشت و درمان

بهداشت و درمان

جمهوری اسلامی رتبه دوم جهان در تحقیقات سلول های بنیادی را دارد

جمهوری اسلامی رتبه دوم جهان در تحقیقات سلول های بنیادی را دارد ظهور علم سلول‌های بنیادی در کشورهای دیگر مربوط به  قبل از انقلاب است و در این زمان هنوز در کشور ما به این موضوع پرداخته نشده بود.تقریباً از دهه هفتاد به‌طور هم‌زمان در ۴ مرکز دانشگاهی به موضوع سلول‌های بنیادی در کشور پرداخته شدو در یک بازه ۲۰ ساله به پیشرفت های قابل توجهی دست یافت؛ تا جایی که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر، جایگاه سومین کشور جهان در استفاده کاربردی از این دانش را داراست. منابع در حال بررسی  http://moqavemati.net...