امروز : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

تئاتر

تئاتر

تئاتر

توضیحات تئاتر شاخصه ها  :  تعداد مراکز آموزش عالی در این رشته ، تعداد سالن های خصوصی و عمومی تئاتر ،تعداد اجرا ،تعداد جشنواره های بین اللملی  و داخلی ، تئاتر معلولین نشریات تخصصی تعداد سالن های عمومی :  انقلاب اسلامی با تمرکززدایی و عدالت در توزیع، تئاتر را در سراسر کشور، گسترش داد. افزایش ۲۰ برابری اعتبارات تئاتر کشور در دوره انقلاب اسلامی نشان از جایگاه والای هنر نمایش در تفکر اسلامی است. تعداد سالن‌های نمایشی با رشد ۱۳ برابری از ۸۰ سالن در سال ۵۷ به ۱۰۵۰ سالن در سال ۹۷ رسیده است. تعداد سالن های خصوصی : رژیم سابق،...