امروز : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

پادکست

پادکست

گردهمایی فعالان فرهنگی اجتماعی استان خراسان رضوی با موضوع چهل سالگی انقلاب

گردهمایی فعالان فرهنگی اجتماعی استان خراسان رضوی با موضوع چهل سالگی انقلاب فایل صوتی سخنرانی استاد عادل پیغامی موضوع: جبهه های فرهنگی و نرم در جنگ اقتصادی - بخش دوم اول آذر ۹۷...
پادکست

گردهمایی فعالان فرهنگی اجتماعی استان خراسان رضوی با موضوع چهل سالگی انقلاب

گردهمایی فعالان فرهنگی اجتماعی استان خراسان رضوی با موضوع چهل سالگی انقلاب فایل صوتی سخنرانی استاد #عادل_پیغامی موضوع: جبهه های فرهنگی و نرم در جنگ اقتصادی - بخش اول اول آذر ۹۷...